"Няма добър човек, няма лош човек. Има просто човек...". А.Чехов.

Свързвайки живота си с човек от друга култура ставам свидетел на насаждането на различни стереотипи за исляма, Близкия изток и Северна Африка. Убедена съм, че много други жени, омъжени за мюсюлмани са се сблъсквали понякога с негативизма на роднини, познати и не толкова познати. Някои от коментарите са просто абсурдни. За съжаление повечето хора формират мнението си за исляма въз основа на получената в медиите информация и от филмите. Или от чуто от трети страни. В киното ислямът е отразен едностранчиво. Нямам предвид, че филмите, в които има герой мюсюлманин са слаби или некачествени. Много от тях са с огромен бюджет и интересна драматургия. Но препратките към исляма, мюсюлманите и арабите са много тенденциозни (избирателни) или не почиват на определени факти, а са художествена измислица. Тези филми биват гледани с интерес от западните общества и от българското в частност и голяма част от представеното в тях се приема за чиста монета, а от частния случай се правят обобщения. Нека коментираме някои от тях...

Търсене в този блог

събота, 5 декември 2009 г.

Отразяването на исляма - по Едуард Саид

     Базирайки се на колосално количество информация от американската преса и телевизионни предавания, американския културен критик с палестински произход Едуард Саид коментира тенденциозността при "запознаването"  на гражданите на западните страни с исляма като религия и култура. Според него това, което се коментира като присъщо на исляма вече няма място в дискусиите за африканците, евреите, другите азиатци, тъй като е отхвърлено като напълно неприемливо едностранчиво отразяване на цяла култура. Без да отрича наличието на радикални представители на ислямската религия, но отчитайки непрекъснато сипещите се върху арабския и ислямския свят беди от страна на Западни държави, авторът твърди, че ислямът е изложен на прицел изключително агресивно без да бъдат отчитани териториалните, културните или политически различия в отделните мюсюлмански страни. Това, в което той обвинява критиците на исляма е, че се опитват да отъждествят религията с фундаментализма, въпреки че вторият има своите проявления и в други религии като християнство, иудаизъм, будизъм. Непрекъснатото повторение на тези твърдения довеждат до втвърдяването на позицията към исляма и отказ за неговото разбиране. Авторът пита: "Нима всеки един от милионите мюсюлмани по света изпитва ярост и малоценност, нима всеки граждани на Индонезия, Пакистан или Египет негодува срещу "западното" влияние?" - тъй като това е и основната теза на противниците на исляма. Като слаба страна на критиците на исляма Саид посочва, че повечето от тях изобщо не споменават факта, че държавите, които са основен източник на проблеми, свързани с ислямисти, са страни с американска сфера на влияние - Саудитска Арабия, Индонезия, Египет и др. Той нарича техните правителства Правителства на малцинството, поддържани от САЩ, отчуждени от своя народ, подчиняващи се на американски интереси. Необезпокоявани и невъзпирани от никого САЩ са бомбардирали или окупирали редица мюсюлмански държави (Египет, Йордания, Сирия, Либия, Ирак на два пъти, Сомалия) и същевременно очакват да бъдат приемани без протест.  "Всичко това, а не старомодната формулировка на Б. Люис, че мюсюлманите са вбесени от западната модерност, създаде едно разбираемо арабо-ислямско недоволство срещу сили като Израел и САЩ, които се обявяват за либерални демокрации, но се отнасят към по-слабите народи в съгласие с противоречивите принципи на егоизма и жестокостта."
      Ракурсът по отношение на исляма се поддържа в САЩ и от непрекъснатите публикации в различни авторитетни издания като The New republic или The Atlantic, притежавани от Мартин Перец и Мортън Цукерман, които в продължение на 20 години пишат полемики срещу арабите и исляма. Други известни списания като  New Yorker, New York review of books, Atlantic Monthly никога не са превеждали статии или литературни творби на мюсюлмански или арабски автори, а разчитат на "експерти" на исляма и ориенталската култура, които никога не са виждали Ориента, не знаят и дума арабски, но тълкуват с лекота значението на арабски думи и текстове, не правят разлика между различните религиозни течения в исляма, някой дори не могат да хронологизират възникването му. Добре аргументираните и обосновани алтернативни възгеди относно исляма според автора почти не се срещат, или ако се срещат в техен отговор веднага биват бълвани стотици контрапроизведения, които всячески да докажат колко примитивен, монолитен, запашителен е исляма, като трябва да се отбележи, че в този си вид той е способен на много повече сензации било за развлечение на масите или за мобилизиране на страстите срещу нов външен враг. Малцината, които са успели да представят исляма в друга, недемонизираща светлина са Джон Еспозито, Ивон Язбек Хадад и Закари Карабел. "...много малко от диалога или обмяната на мнения - които се появяват в научния дебат, в художествените произведения, в срещите между обикновените човешки същества, които правят бизнес, взаимодействат си и най-общо си говорят един на друг, а не един срещу друг - достига до публичното пространство, така категорично доминирано от масмедиите."
      Също така за Саид проблемите се коренят и в журналистите, които отразяват голяма част от събитията в горещите точки. Мнозина от тях не познават езика на страната, в която са, нито формирането на политическите процеси или партии какъвто според него е примерът с Хизбулла, възникнала спрямо историческите стандарти като партизанска организация, но непременно и единствено отъждествявана като религиозна формация.
      Незнанието на западните общества по отношение на исляма, културата, свързана с него и Близкия Изток проличават и във факта, че повечето хора не могат да назоват нито един съвременен ислямски писател, с изключение на Джубран Халил Джубран, но той не е мюсюлмански писател, както отбелязва Саид. Ислямът много рядко бива познаван в неговата цялост, тоест малцина имат познания за цялата му цивилизация - литература, политика, социология и различните му форми в страните, приели тази религия в мнозинството си. Редките случаи на публична дискусия за исляма с участието на екпсперти и неспециалисти винаги са провокирани от някаква криза, много рядко може да се прочете информативен материал за ислямската култура или казано с други думи ислямът изглежда достоен за коментар само когато избухне някоя бобма.
     Като се има предвид съвременната теория относно опита на хората и че той е създаден главно от стереотипни значения, интерпретации и от втора ръка информация понеже хората имат много повече представи за нещата отколкото са преживели лично, става ясно защо медиите са толкова важни за опознаването на едно явление. "За всеки човек тези представи - осигурени му от непознати и мъртви хора - представляват основата на самия му живот като човешко същество. За повечето американци (същото важи и за европейците) клонът от културния апарат, който им представя исляма, включва телевизионните и радио мрежи, всекидневниците и масово разпространявани новинарски списания и филмите, разбира се, които играят определена роля дори само защото доколкото разполагаме с визуална информация за трети страни, то тя се дължи на киното. Като цяло тази мощна концентрация на масмедии съставлява колективно ядро на итрепретации, което осигурява определена картина на исляма, и разбира се, отразява могъщи интереси в обществото, обслужвано от медиите."
     Медиите са корпорацаии и като такива основната им цел е печалба, следователно те имат интерес да подкрепят онези новини и картини, които предизвикват по-голям интерес от други. "Най-добрата новина е лошата новина" - това са думите на отрицателния герой в един от фирмите за Джеймс Бон - Винаги ще има утре. Защото каква новина би била например тази: Ясмин еди коя си от еди къде си изпрати децата на училище и сготви бамя с ориз?!
     Не бива да се забравя, че освен отразявайки субективната гледна точка на дадения репортер или автор една новина или статия минава и през още няколко филтъра на редакторите, тоест през още една неосъзната мрежа от идеологически и политически ограничения.
     Същевремнно не може да се говори за един монолитен ислям, тъй като тази религия, подобно на християнската има своите деноминации и понеже съществувайки за и с хората, тя бива тълкувана от същите тези хора с различни социални и политически възгледи.
     Разсъждавайки за натиска, който западния свят оказва върху Близкия изток вече повече от 100 години, Едуард Саид смята, че всички войни имат два фронта, две барикади, две военни машини и както войната с исляма обедини Запада, така и войната със Запада мобилизира много части на ислямския свят, който се завръща към религята или национализма като противодействие на заплахата и провокира още по-агресивно поведение. Въпреки това липсва съгласувано политическо решение от страна на мюсюлманските страни за навлизане в света, което доказва, че те не са обединена сила, а все още им липсва политическа мобилизация и единство. За тази цел трябва да има гражданска и политическа воля да се направи оценка на позитивните страни и ценности на исляма. Въпреки, че такива дебати текат усърдно в ислямския свят, те не намират начин да бъдат отразени пред западната публика, защото там по данни на самия автор години наред не е съществувало телевизонно шоу в пиковите часове, което да не представя исляма и мюсюлманите окарикатурени, обобщено и категорично. Образът се задълбочава и от учебниците, романите, филмите, рекламите, а в системата от световни умове, художници, музиканти и т.н. хора на изкуството не намира място почти нито един мюсюлмански представител не защото такива няма обаче.
      Освен това когато се представя образът на мюсюлманите или арабите в частност, независимо дали във филм или в студио, често според автора се наблюдава един парадокс - силно, режисирано несъотвествие между подбраните и добре облечени гости или положителни герои и "тамошните" тълпи.
        Причините за това демонизиране са явни - политически и икономически нтереси. Те ясно са изразени от Джоузеф Крафт вследните няколко реда : " Това може да стане като подкрепим Ирак в усилията му да подбуди съпротивата в провинциите на Иран. Може да означава да окажем военна продкрепа на Турция. Съединените щати се нуждаят от способността да направят нещо повече от бомбардировки и изпращане на морка спехота. Те трябва отново да изградят способностите си, които само преди няколко години унищожиха сами - способностите за скрита намеса." Като допълнение към подобни възгледи се смята, че всичко, което противоречи на американските интереси и виждания за политиката на САЩ не само в САЩ, но и по света, е възмутително оскърбление (за САЩ - б.а.). Като велика сила те си позволяват да сменят правителства и да прощават тиранията, упражнявана върху населението от верни на американската политика арабски и други лидери.
    Думите на Херман Никел показват, че независимо от това не всички политически процеси в Третия свят могат да бъдат предвидени: "Ако има един урок, който Америка трябваше да извлече от виетнамската трагедия, то той е, че ние не притежаваме способността да определяме хода на събитията в древни държави, които са повлияни дъблоко от собствената си история, култура, религии". Ислямският свят като цяло не е нито антиамерикански и антизападно настроен, нито единен и предсказуем.
         В основата на всяка интерпретация на друга култура според Саид, особено на исляма, лежи изборът пред отделния учен или интелектуалец - дали да постави своя интелект в служба на властта или в служба на критичността, обществото, диалога, морала. От този избор зависи доколко ще се промени отношението към исляма чрез неговото цялостно опознаване.
         Произведенията на Е. Саид имат огромно значение за исляма не само заради задълбочения анализ на редица проблеми, свързани с него, но и поради факта, че авторът е християнин, а това в очите на западното общество може да внесе допълнителна тежест в изследването, тъй като често мюсюлманските автори биват упреквани, че защитават исляма, тъй като той е изповядваната от тях религия.

четвъртък, 5 ноември 2009 г.

Лесната омраза

     Започвам тази тема след поредния филм, който гледах.  В своята публикация и направен по нея документаен филм "Лошият арабин или как Холивуд деформира представите за хората" Джак Шахин, който е преподавател по масови комуникации в Южния илинойски университет споделя, че има над 900 американски филма, свързани понякакъв начин с арабите. Към днешна дата и след войната  в Ирак, която даде възможност за развихряне на нови сценарии те много повече. Според Шахин само в 5% от филмите образът на арабина е представени като нормален човешки характер. Обичайно той се върти около няколко основни клишета - на богатия шейх с черни очила, каращ лимузина и притежаващ няколко жени, камили и петролен кладенец  или на бруталния, нецивилизован, изнасилвач и убиец. На невежия, шута, мръсния и объркан. Също така обичайна типология е тази когато арабинът се опитва по всякакъв начин да отвлече изнасили, подчини в робство или убие руса жена, представителка на западната култура. И не на последно място - той е непременно християномразец. За близо век, през който са се случили такива големи събития като двете Световни войни, Войната във Виетнам и Корея образът на арабина остава непроменен, като че ли той не търпи никакво цивилзационно развитие.
      Истинта е, че не всеки арабин е шейх, не всеки арабин има толкова много пари, които да пилее без да прави сметка, не всеки арабин язди камила, някои дори никога в живота си, не всяка арабска страна има пустиня, не всеки арабин е терорист или фундаменталист. 
     Друг американски публицист Скот Саймън коментирайки етническите групи, изобразявани от американското кино, казва: " Арабската култура остава най-неразбрана и поддържана от най-лошитге стереотипи". А ние бихме добавили - мюсюлманската въобще.
     Джак Шахин пита: "Кога беше последният път, в който арабинът е представен като нормален човек? Може би като човек, който работи по 10- часа на ден, прибира се в къщи при любящото си семейство, играе футбол с децата си и се моли със семейството си в своя молитвен дом? Той е такъв тип човек, какъвто бихте искали да имате за съсед - защото, е, защото прилича по много неща на вас. Но кой западен човек би искал за съсед петролен шейх, чиито очи са вечно впити в западните блондинки, или пък бедуин, яздещ камила?"
     С времето арсеналът от персонажи на американските кинопроизводители се обоготява с нови образи - пакистанци, афганистанци, иранци като те остават в същата група на лошия герой, терористът, мюсюлманинът, другият.
      В десетки филми арабите и мюсюлманите са вмъкнати без никакви драматургически оправдания чрез един къс кадър или чрез фраза изглеждаща да е спомената случайно. А зад това обикновено се крият вече познати политически послания. В тези продукции ислямският свят е представен като земя, населена със зло, насилие, вещерство, митове и легенди. В нея се крият терористи, бягащи от справедливостта и там се ражда Антихристът, също така тя е показвана като фон за събития, в които ‘американският герой” е принуден да посети, за да ликвидира злодеите, да оттърве света от тероризма, да осъществи ред и да цивилизова. В тези филми би било възможно като сцена на действията да се избере и друг район от света без това да повлияе на драматургическата структура. Много често мюсюлманите са вмъкнати чрез диалог с руски мафиот, търговец на оръжие, водещи преговори от името на близкоизточна държава за внасяне на терористичен арсенал. Подобни филми, особено екшъните, не дават възможност на зрителя, въвлечен в каскадите да мисли и да анализира какво вижда на екрана, а след напускането на залата той едва ли се интересува дали споменатата мюсюлманска държава е наистина намесена в терористични действия или не. Въпросът е защо не се интересува? Защото през целия филм у него се потвържадават познатите и повтарящи се стереотипи за мюсюлманина терорист или богат шейх, съхранени в неговото подсъзнание. Тези стереотипи са се превърнали в един вид паник бутон, който при всяко леко докосване светва червено, алармиращ за ислямската опасност и за мюсюлманите фанатици, които искат да унищожат Запада. Дори ексамериканският президент Дж. У. Буш се позовава на един от известните филми на Р. Емерих "Денят на независимостта" когато иска давнуши на американския нардо, че войната в Ирак е наложителна. Президентът се облича като пилот и възпроизвежда сцена отфилма, където президентът е готов да оглави армията за борба с едно ужасно, непоправимо и нечовешко зло.
      В малкото случаи, когато арабския персонаж \или мюсюлманския\ е положителен герой, той непременно трябва да е човек, забравил своите корени и традиции и работещ за някое чуждо разузнаване или помагащ на враговете на своите.
      Естествено е в подобни филми зрителите да симпатизират на и да се идентифицират с главния герой, особено ако той бива изпълняван от филмова звезда от висок ранг, а неговите врагове да се превърнат във сврагове на зрителите, чакащи да видят възмездието над злодеите.   
     Списъкът от филми, показващи ислямския свят като инкубатор на тероризма, мюсюлманите като лесни за избиване врагове, чийто живот няма стойност е дълъг. След 11 септмеври се увеличи и броят на филмите, в които се разглеждат отношенията между отделните имигрантски общности в САЩ и мюсюлманите или арабите.
     Гравитирането около тези клишета като че ли наистина изключва възможността арабите и мюсюлманите да имат и свои други проявления!!
     Все пак има и флми, които са положителни по отношение на това отразяване или не са изцяло негативни, а само на определени моменти. Проблемът обаче е, че за да се изличи тази насаждана с години омраза трябва да се произведат стотици позитивно отразяващи арабите и мюсюлманите продукции. Този опит за протест срещу изобразявани стереотипи на екрана не е чужд на много народи или религиозни групи - на виетнамците, на гърците, на евреите и на самите англичани. Подобен подход при мюсюлманите обаче е нещо, което е продължително във времето и което изисква огромни ресурси - и човешки и финансови. Да се надяваме, че ще сме свидетели на тази промяна.
      Забележка: Лесната омраза има своето приложение в публикациите "Двеминутки на омразата", където филмите са разделени на цикли от по 10 броя.

неделя, 1 ноември 2009 г.

Позитивна промяна?

Under construction.

четвъртък, 22 октомври 2009 г.

Добре дошли!

     Това е мястото, където ще бъдат предоставени есета с много нови и не толкова нови американски филми и проследено "развитието" на мюсюлманския персонаж от началото на създаването на киното до днес.
     Защо киното? Всички знаем колко важна е ролята на киното след като освен за забавление то се е използвано и все още се използва и с пропагандни цели, за внушаване на определени чувства и предизвикване на предвидими и желани от пропагандаторите рекации на масите. Както казва френският режисьор Жан Люк Годар - "Всичко, което знам за живота, го знам от киното".
     Защо американското кино? Защото несъмнено то е киното с най-голяма гледаемост всвета и пак както казва цитирания режисьор - "Американците са ненадминати в разказването на истории. Те могат да нахлуят в една страна и веднага да напишат повествование за оправдаване на това нахлуване." Това, че успяват да внушават настроения е несъмнено щом зрителите симпатизират на този герой, върху който са пожелали да се фокусират режисьорите като например във филма "V като Вендета", където зрителите симпатизират на терорист, човек, който подрива обществената власт и е готов да жертва живота на невинни граждани в името на поставената цел за тотална промяна на обществения ред.
     Далеч съм от мисълта, че в даден момент и при определени обостоятелства сред арабите и мюсюлманите не е имало личности, чиито профили влизат в наложените стереотипи. Тук проблемът се състои във фокусирането на американското кино главно върху отрицателните страни на разглежданите групи и налагането на тези отрицателни страни като единствено възможни, провокирайки антиарабски и антиислямски настроения и насаждайки неоправдана, но лесна за подражаване омраза.
     Също така не смятам, че сме открили нещо изключително ново под слънцето. Просто голяма част от написаното е съпреживяно и осмислено лично. И систематизирано. Гледани са около 300 филма на тази тематика.
     Тъй като филмите са безкрайно много тук ще разгледаме една съвсем малка част от тях. Мисля, че ще бъде ползено такава информация да има и на български език. Размислите отразяват лична гледна точка. Някои от продукциите изискват по-дълги коментари, за други може да се кажат само няколко думи, зависи от цялостния сюжет и от появата на мюсюлманския персонаж, дали тя е по време на целия филм или епизодична. Ще се радвам ако се включвате с вашите мнения.
     С времето блогът може да се развива и в друга посока, не само към киното, но и по отношение на отразяваните новини в телевизията и вестниците или други. А връзките с други блогове и подкрепата на мои приятели могат да дадат информация за ежедневието в арабските и мюсюлмански страни от различен аспект - този на обикновения човек, обичащ и искащ да бъде обичан, желаещ сигурност за себе си и за своите близки, стараещ се да осигури семейството си, да отгледа децата си.

     Очевидно е, че живеем в един свят и трябва да намерим начин това съжителство да протича с по-малко сътресения. Приятно четене!

събота, 17 октомври 2009 г.

Списък с филми, отразяващи араби и мюсюлмани

 1. Шейх Хадж Tahar Хадж шериф (1894);
 2. Принцеса Али (1895);
 3. Фатима (1897);
 4. Факир с египетски танци Маймуната (1903);
 5. В неверен Одалиска (1903);
 6. Чудовището (1903);
 7. Силата на султана (1907);
 8. Заловен от бедуини (1912);
 9. В огън и меч (1914);
 10. Египетската мумия (1914);
 11. Imar на sevitor (1914);
 12. Прах от Египет (1915);
 13. Подаръкът момиче (1917);
 14. Султанът's Wife (1917);
 15. Леопард жени (1920);
 16. Sumurun (1920);
 17. Шейхът (1921);
 18. Крадецът от Багдад (1924);
 19. Произведено за любов (1926);
 20. Синът на Шейх (1926);
 21. Бо sabreur (1928);
 22. Arabiantics (1928)
 23. В desrt песен (1929);
 24. Бо скъперник (1931);
 25. Египетски мелодии (1931);
 26. The Mummy (1932);
 27. Мики в Арабия (1932)
 28. Бизнес и удоволствие (1932 г.);
 29. Изгубеното патрул (1934);
 30. Попай морякът срещна Sindbad The Sailor (1936);
 31. Аз покриване на войната (1937);
 32. Али Баба отива в града (1937);
 33. Тлъст в Египет (1938);
 34. Малко Ol 'Бошко в Bagdad (1938);
 35. Приключение в Сахара (1938);
 36. Г-н Мото счита, ваканция (1939);
 37. Кайро (1942);
 38. Пътят към Мароко (1942);
 39. Arabian nights (1942);
 40. Сахара (1943);
 41. Пет гробове в Кайро (1943);
 42. Забравена В харем (1944);
 43. Една нощ в Казабланка (1946);
 44. Златни ръце на Kurigal (1949);
 45. Мечът на пустинята (1949 г.);
 46. Абът и Костело в Чуждестранния легион (1950 г.);
 47. Цар Соломон's Mines (1950 г.);
 48. Десет висок при мъжете (1951 г.);
 49. Sirocco (1951 г.);
 50. Син на Али Баба (1952);
 51. Стоманените Lady (1953);
 52. Saadia (1953);
 53. Златната X-Men (1953 г.);
 54. Крал Ричард и кръстоносците (1954 г.);
 55. Приключенията на Хаджия Баба (1954 г.);
 56. Bowery да Bagdad (1955);
 57. Затворници на Casbah (1955);
 58. Harum scarum (1955);
 59. Invitation to the Dance (1956);
 60. Looking for Danger (1957);
 61. В некадърник (1957);
 62. 7-ият Плаването на Синбад (1958);
 63. Форт Алжир (1958 г.);
 64. Легиона на обречените (1959);
 65. Хеър-Abian Nights (1959 г.);
 66. Изход (1960);
 67. Седмици в балон (1962);
 68. В кастилски език (1963);
 69. Празник на кръвта (1963);
 70. Изгубеното команда (1966 г.);
 71. Звярът от Мароко (1966 г.);
 72. В ролите гигантска сянка (1966);
 73. Следвайте камила (1967);
 74. В ambushers (1967);
 75. Игълс атака на разсъмване (1970);
 76. The Exorcist (1973);
 77. Затворник в средата (1974 г.);
 78. The Man Who Would Be King (1975 г.);
 79. Мрежа (1976 г.);
 80. Blak неделя (1977);
 81. Последната римейк на Beau geste (1977);
 82. Роби (1977);
 83. Happy hooker goes to Washingtnon (1977);
 84. Черният Stalion (1979);
 85. Ashanti (1979 г.);
 86. Amerikathon (1979);
 87. Chapter Two (1979);
 88. The Awakening (1980);
 89. Earthbound (1980);
 90. Sphinks (1981);
 91. Rollover (1981);
 92. Nighthawks (1981);
 93. Лъв на desrt (1981);
 94. Нещата са трудно цял (1982);
 95. 1001 Rabbit Tales (1982 г.);
 96. Never Say Never Again (1983);
 97. Sahara (1983 г.);
 98. Хана К (1983 г.);
 99. Протокол (1984);
 100. The Little Drummer Girl (1984 г.);
 101. Back to the future (1985);
 102. Бижуто на Нил (1985);
 103. За да живеят и умират в L.A. (1985);
 104. В Delta Force (1986);
 105. Младият Sherlok Holmes (1986);
 106. Half Moon Street (1986);
 107. Firewalker (1986);
 108. Ishtar (1987);
 109. Death Before Dishonor (1987);
 110. The Fourth Protocol (1987);
 111. Излъчване Новини (1987);
 112. Broadcast News (1987);
 113. Predator (1987);
 114. Frantic (1988);
 115. Ужас в Бевърли Хилс (1988);
 116. Bloodsport (1988);
 117. Apointment с мъртвите (1988);
 118. Die Hard (1988);
 119. Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход (1989 г.);
 120. Министерство на отмъщение (1989);
 121. Navy SEALs (1990);
 122. В чрез излагане на огън на Vanities (1990);
 123. American Ninja 4: The Annihilation (1990);
 124. Робин Худ, принцът на крадците (1991);
 125. Hitman (1991);
 126. The Human Shield (1991);
 127. Седмият монета (1992);
 128. Passenger 57 (1992);
 129. Американски Самурай (1992);
 130. Malcolm X (19912);
 131. Under Siege (1992);
 132. Верига на командване (1993);
 133. Deadly heroes (1993);
 134. Hot Shots! Part Deux (1993);
 135. Пеликан кратка (1993);
 136. "Принцесата и кърпач (1993);
 137. Синът на Розовата пантера (1993);
 138. The Firm (1993);
 139. True Lies (1994);
 140. Don Juan DeMarco (1994);
 141. Бащата на Булката част II (1995 г.);
 142. The American President (1995);
 143. Under Siege 2: Dark Territory (1995);
 144. Die Hard: With a Vengeance (1995) ;
 145. The Net (1995);
 146. Kazaam (1996);
 147. Изпълнителният решение (1996 г.);
 148. Дяволът "е собствената (1996);
 149. Кураж под огъня "(1996);
 150. Ден на независимостта (1996 г.);
 151. The English Patient (1996);
 152. The Long Kiss Goodnight (1996);
 153. Eraser (1996);
 154. Ърнест в армията (1997 г.);
 155. The Jackal (1997);
 156. Миротворецът (1997);
 157.  Titanic (1997);
 158. Операция Кондор (1997);
 159. Air force one (1997);
 160. Обсадата (1998);
 161. Свобода стачка (1998 г.);
 162. Hideous kinky (1998);
 163. A Perfect Murder (1998);
 164. Mercury Rising (1998);
 165. Спасител (1998);
 166. Hamilton (1998);
 167. Трима крале (1999);
 168. Най-добрата защита (1999 г.);
 169. Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999);
 170. Възпирането (1999);
 171. The 13th warior (1999);
 172. The insider (1999);
 173. Правилник за engagment (2000);
 174. Pitch black (2000);
 175. One hundred girls (2000);
 176. The Mummy Returns (2001);
 177. Black Hawk Down (2001);
 178. Четири пера (2002);
 179. На живо от Багдад (2002);
 180. The Sum of All Fears (2002);
 181. The Bourne Identity (2002);
 182. We were soldiers (2002);
 183. Secondhand Lions (2003);
 184. Belly of the Beast (2003);
 185. The Hunted (2003);
 186. Къща от пясък и мъгла (2003);
 187. Face of terror (2003);
 188. Hidalgo (2004);
 189. Екип Америка: Светът полиция (2004);
 190. Crash (2004);
 191. Die Another Day (2004);
 192. Sniper 3 (2004);
 193. The Day After Tomorrow (2004);
 194. Beyond honor (2004);
 195. Сириана (2005);
 196. Paradise now (2005);
 197. David and Layla (2005);
 198. "Небесно царство" (2005);
 199. Looking for comedy in muslim world (2005);
 200. Войната В (2005);
 201. Полетен план (2005);
 202. Jarhead (2005);
 203. Stealth (2005);
 204. Pretty Persuasion (2005);
 205. Domino (2005);
 206. Щракнете върху (2006);
 207. American Dreamz (2006);
 208. World Trade Center (2006);
 209. Babel (2006);
 210. The Sentinel (2006);
 211. Mission: Impossible III (2006);
 212. Civic Duty (2006);
 213. United 93 (2006);
 214. The Marine (2006);
 215. Five Fingers (2006);
 216. Crank (2006);
 217. Inside Man (2006);
 218. Towelhead (2007);
 219. Redacted (2007);
 220. В Долината на Ила (2007);
 221. Rendition (2007);
 222. Flight of Fury (2007);
 223. Redacted (2007);
 224. Arranged (2007);
 225. Детройт Безоловен (2007);
 226. Лъвове за Агнета (2007);
 227. The Visitor (2007 / I);
 228. Charlie Wilson's War (2007);
 229. Rednik Джейн
 230. Jack Hunter and the Lost Treasure of Ugarit (2008);
 231. Предател (2008);
 232. Масаж от лъжи (2008);
 233. Hero Wanted (2008);
 234. The Lucky Ones (2008);
 235. Slumdog milionare (2008);
 236. Vantage Point (2008);
 237. Eagle Eye (2008);
 238. Stop-Loss (2008);
 239. Iron Man (2008);
 240. Crossing Over (2009);
 241. Червените пясъци (2009);
 242. 2012 (2009);
 243. I Love You, Man (2009);
 244. Човекът, който гледат кози (2009);
 245. Bye bye Bin Laden (2009);
 246. Hell squad
 247. Green zone (2010);
 248. ...............

Допълнете списъка.

Забележка: Посочените филми са пряко или косвено свързани с мюсюлманите и в частност с арабите, независимо от техния жанр. Има дори и анимации.